Iso 9001:

Beta kantoorstoelenfabriek bv te Breda is volledig ISO gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.
Dit betekent dat het hele proces vanaf inkoop van grondstoffen, milieu zaken, productontwikkeling, productie, montage, verkoop, expeditie en uitlevering verloopt via een standaard procedures welke vastgelegd zijn en gecontroleerd worden door Lloyds. Daarnaast voldoen alle bureaustoelen aan de NEN-EN-1335. Voor aanbestedingen heeft Beta kantoorstoelenfabriek speciaal ontwikkelde stoelen NPR-1813.

 

Milieu:

Bèta kantoorstoelenfabriek bv voldoet aan alle wet-en regelgeving zoals voorgeschreven in de norm ISO 14001:2004. Bij de ontwikkeling van de kantoorstoelen wordt in een vroeg stadium een keuze gemaakt voor milieuvriendelijke en recyclebare materialen zodat deze na gebruik weer teruggegeven kunnen worden aan de materiaalkringloop. Beta kan de kantoorstoelen na haar technische levensduur retour nemen en deze milieuvriendelijk demonteren en de materialen ter recycling aanbieden. Ook in de logistieke keten houdt Bèta rekening met het milieu. Het verpakkingsmateriaal bestaat uit gerecycled materiaal en is na gebruik wederom voor 100% te recyclen. Recentelijk geeft Bèta in haar productbrochures aan welke milieulogo’s kunnen worden toegeschreven aan haar producten.

 

Nederlandse normeringen voor Bureaustoelen:

De nen-en 1335-1 is de Nederlandse versie van de Europese Standaard EN 1335-1: Kantoormeubelen – kantoorstoelen – deel 1: afmetingen – bepaling van de afmetingen. Deze Europese Standaard is goedgekeurd door Cen, The European Committee for Standardization, op 12 december 1999. Cen leden moeten overeenkomstig de Cen/Cenelec Internal Regulations handelen, welke de voorwaarden bepaald waaronder deze Europese Standaard de status krijgt van nationale standaard zonder wijzigingen.

 

 

 

Bureaustoel Hogeveen Bureaustoel Aalsmeer Bureaustoel Gouda Bureaustoel Katwijk Bureaustoel Laren Bureaustoel Volendam Bureaustoel Breda Bureaustoel Haarlem 7712 Bureaustoel Haarlem 7812 Conferentiestoel  Utrecht Conferentiestoel Almere Conferentiestoel Voorburg Conferentiestoel Delft Conferentiestoel Leerdam
Hogeveen Aalsmeer Gouda Katwijk Laren Volendam Breda Haarlem77 Haarlem78 Utrecht Almere Voorburg Delft Leerdam

 

 

klik voor een grote afbeelding